Privatleasing – Så sätts priset

Privatleasing blir alltmer populärt och just nu är det många faktorer som påverkar priset till vår fördel. Så vad är det som påverkar priset egentligen och vad behöver man tänka på?

Vilka faktorer påverkar priset? Utan att titta på en specifik kampanj eller bilmodell så byggs ett privatleasingpris på flera olika parametrar och dessa behöver delas upp för att enklare förstå.

Grundpriset bygger på en kombination av den valda bilens faktiska köppris, låt oss använda 100 000 kronor för detta exempel, därefter har finansbolaget valt ett restvärde som garanteras vid tillbakalämnandet av bilen efter avtalets slut. Låt oss anta att löptiden är 36 månader och att restvärdet som sätts är 50%. Det innebär att värdeminskningen är 50 000 kronor under avtalets tid och att dessa skall fördelas jämnt över de 36 månadernas betalning, dvs en månadskostnad om 1389 kronor.

Utöver detta tillkommer ränta på hela bilens pris. För att förstå att denna parameter är till konsumentens fördel just nu så är det bara att utgå från ditt eventuella bolån och dess rörliga ränta. Om den är låg så innebär det en faktor som gör privatleasing billigare än om det är motsatt ränteläge i marknaden.

Därefter tillkommer kostnad för dina eventuella tillval. Låt säga att du valt till metalliclack, dragkrok och navigation till en kostnad om 36 000 kronor så är det här den enskilt största påverkaren av din månadskostnad. Beräkningen för just tillval skall alltid vara helt avskrivna när leasingperioden är slut vilket innebär att denna kostnad skall delas rakt av, utan avdrag för restvärde, med det antal månader som avtalet löper. I detta fall 36 månader, vilket innebär en ökad månadskostnad med 1000 kronor, alltså nästan lika mycket som för hela bilen fastän att merkostnaden bara är 36% av värdet på bilens.

Utöver detta tillkommer eventuella avgifter för service, bilförsäkring, administration, vägskatt och andra tillägg såsom hyrbilsavtal mm.

Men räntan har ju legat still, så hur kan det komma sig att det i många fall är billigare att privatleasa än att köpa med lånade pengar? I takt med att privatleasing blivit alltmer populärt har också konkurrensen hårdnat och i detta fall har en signifikant händelse skett. Finansbolagen, ofta ägda av bilmärkena eller generalagent och återförsäljare, har skruvat i modellerna för beräkning av det garanterade restvärdet – en farlig väg enligt många – vilket innebär att en bil kan ha haft fått ett justerat restvärde från 40% till 60% för att göra erbjudandet mer attraktivt. Men med nedsidan att det 36 månader senare kommer en ekonomisk smäll för den som skall köpa tillbaka en begagnad bil.