Privatleasing i ny fas

Privatleasing som finansieringsform (eller vad vi ska kalla det eftersom det rör sig om en långtidshyra som ett finansbolag äger) har gått fram starkt sedan 2013 och under första halvåret 2017 gjordes 30% av alla privata nybilsaffärer med hjälp av privatleasing. 30% av alla privata nybilsaffärer är faktiskt en tillbakagång om man jämför mot sista halvåret 2016, om än knappt vilket leder marknaden in i en ny fas.

För att nybilsmarknaden ska kunna hålla ett högt tempo med stabilitet krävs att det finns flera olika finansieringsformer. Sedan privatleasingens intåg finns nu tre olika sätt att finansiera en ny bil för en privatperson. Privatleasing kompletteras av kontantköp och billån, där billån står för majoriteten än så länge.

Skillnader i finansiering:

  1. Kontantköp betyder att du betalar bilen direkt vid köpet, antagligen inte längre med just kontanter, men mer sannolikt med en banköverföring
  2. Billån betyder att hela eller delar av bilen köps med hjälp av en kredit från ett finansbolag. Vanligast är att finansbolaget som är kopplat till återförsäljaren alternativt att kundens husbank är den som står för krediten. Vid köp med billån skall minst 20% av bilens kostnad betalas kontant. Detta går dock att kringå på fler än ett sätt. Det vanligaste senaste åren är att höja bottenlån på befintlig bostad då utrymme skapats av stora värdeökningar inom bostäder.
  3. Privatleasing innebär att ett strukturerat hyresavtal sätts upp mellan finansbolag, med återförsäljaren emellan, och den som skall bruka/köra bilen. Det vanligaste avtalet är 36 månader med en fast högsta körsträcka om 4500 mil under avtalsperioden. I övrigt krävs ingen startkostnad eller någon risk för restvärdet.

Den nya fas som privatleasing som produkt nu hamnar i märks på flera sätt. Enligt vad vi på redaktionen kan utläsa av den senaste tidens annonsering är att återförsäljarna beter sig mer behärskat när det kommer till aggressiva kampanjer, där även en polarisering mellan bilmärken syns tydligt. Volkswagen erbjuder nu nästan hela sin modellpark för privatleasing medan andra märken blir alltmer återhållsamma med vilka modeller som går att privatleasa.